بازیابی رمز عبور

  1. پس از تکمیل فرم بازیابی رمز عبور، ایمیلی شامل رمز عبور جدید برای شما ارسال خواهد شد.
  2. اگر این ایمیل را تا پس از یک ساعت در یافت نکردید، پوشه SPAM ایمیل خود را هم بررسی کنید. در صورت تکرار مشکل ما را مطلع کنید.
  3. اگر شماره تلفن همراه خود را تا کنون در سیستم ثبت نکرده اید، با مدیر فنی سیستم تماس بگیرید.